Murassa Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kursun_kalem_3.png 12 89 Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması.

Şâh melekût arş-pâye
Mâh-ı ceberût perş-sâye

Şeyh Gâlib