Mürahık Nedir Ne Demektir Anlamı İslam’da Mürahık

0
35

Mürahık (Ar.i.)

Normal hallerde insanın biyolojik gelişmesiyle, psikolojik ve ruhî gelişmesi arasında paralellik vardır. Ergenlik, biyolojik gelişmenin objektif ve açık bir belirtisidir, fakat hangi yaşta vuku bulacağı belli değildir. Bünye ve iklime göre değişmektedir. Asgarî haddi kızlarda 9, erkeklerde 12 yaştır. Azamî haddi ise İbn Abbas ve Ebû Hanife’ye göre erkeklerde 18, kızlarda 17 yaştır. Diğer müctehidlere göre ise her iki cins için 15 yaştır, tercih edilen görüş de budur. İşte buluğun asgari ve azamî hadleri arasındaki yaşlarda olan kişiye “Mürâhik” denir.