Müneccim Nedir Ne Demektir Anlamı, Osmanlı’da Müneccim

0
69

Müneccim (Ar. s.)

Yıldız ilmini bilip onlardan hüküm çıkaranlar hakkında kullanılan bir tâbirdir. Arabça yıldız dernek olan “necm”den gelir. Şemseddin Sâmi, Kâmus-ı Türki’de bu kelimeyi şöyle tarif eder: “İlm-i nücumu, yâni kevâkibin (yıldızların) ahval ve harekât-ı fennini iyi bilen ve bu fenle meşgul olup rasad kullanan adam. Fransızca karşılığı Astronome ‘dur. Bunların reislerine müneccimbaşı denirdi ki Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfındandı.