Müminun Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
42

Mü’minun Sûresi

“İman edenler” manâsına gelen “Mü’minun”, Kur’ân-ı Kerım’de 23. sûrenin adıdır. Mekke’de nâzil olup 118 âyettir. İlk 10 âyetinde “kurtuluşa eren mü’minleri”in vasıfalarından bahsedildiği için bu adı almıştır ki bu vasıflar şunlardır: Namazı huşu ile kılmak, anlamsız söz ve davranışlardan kaçınmak, zekâtı vermek, iffetli ve namuslu olmak, emânetlere sadâkat göstermek, namazı aksatmadan devam ettirmek.

Mü’minun sûresinde bunlardan başka Allah’ın İnsanoğlunu nasıl yarattığı, onlara neler bağışladığı zikredilir. Geçmişteki Peygamberlerden Nûh, Mûsâ, Hârun ve İsâ’nın karşılaştıkları güçlükler ile onlara inanmayanların akıbetleri, Hz. Muhammed’e karşı direnenlerin uğrayacakları felâketler, Allah’ın büyüklüğü ve kudreti, kıyâmet günü ve o günde olacaklar anlatılır.