Nedir ?

Mümin Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Mü’min Sûresi

Kur’ân-ı Kerim’in 40. süresidir. Mekke’de nâzil olup 85 âyettir Adını, Fir’avn ailesinden olan mü’min bir kişinin vasıflarını belirten 28-45. âyetlerden alır. Diğer adı da, Allah’ın isimlerinden olan ve “Bağışlayan” anlamına gelen “Gâfir”dir.

Mü’min sûresinde bilhassa iman üzerinde durularak günâhları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, bununla beraber cezası da şiddetli olan Allah’ın inkârcilara vereceği cezalar anlatılır. Geçmişteki bazı peygamberlere ve onların inançsız kavimlerinin âkıbetlerine işâret edilir. En büyük kuvvet ve kudret sahibi olan Allah’a yönelmek, itâat etmek v.e nimetlerine şükretmek gerektiği ifade edilir.

İlgili Makaleler