Mülk Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
86

Mülk Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’İn 67. süresidir. Mekke’de inmiş olup 30 âyettir. Sûrenin adı
1. âyette geçer. “Tebâreke sûresi” diye de anılır.

Mülk (mutlak hükümranlık) kendi elinde bulunan Allah’ın şanını yüceltmekle başlayan Mülk sûresinde, hayatın ve ölümün yaratılış sebebi, âlemindeki kusursuz nizam, inkârcıların âhiretteki acıklı durumu ve itirafları, Allah’ın, gizli açık her şeye vâkıf olduğu ifade edilir. İnsanlara, ikaz edici bazı sorular yönetilir ve Allah’ın insan oğluna lütufları hatırlatılır.