Muktedir-Billah Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

21

MUKTEDİR (895-932)

Abbasi halifesi. Hallac-ı Mansur’un öldürülmesini onaylamıştır.

1 Kasım 895’te Şağab’da doğdu, 31 Kasım 932’de Bağdat’ta öldü. Asıl adı Ebu’l-Fazl Ca’fer b.Ahmed’ dir. Halife el-Muktezid’in oğludur. Kardeşi el-Muktefi’nin Ağustos 908’de ölümü üzerine ve babasının vasiyeti gereğince on üç yaşında halife oldu. Ancak Abbasi ileri gelenlerinin çoğu halife el-Mu’tez’in oğlu Abdullah’ı halife seçmek istiyorlardı. Bu yüzden vezir Abbas b.Hasan öldürüldü, Muktedir de halifelikten indirildi. Abdullah, er-Razi sanıyla Aralık 908’de halife ilan edildi.

Abbasi komutanı Munis el-Muzaffer, Muktedir’in tarafını tuttu. Sarayı basarak Abdullah’ı öldürdü. Muktedir yeniden halifeliğe getirildi. Ancak bağımsız hareket edemedi. Vezirlerin ve saray kadınlarının sürekli etkisinde kaldı. Devlet yönetiminde başarı gösteremedi. Halifeliği sırasında Karmatiler sürekli ayaklandılar. Küfe ile Mekke’yi yağmaladılar. Hanbeli ayaklanmasında suçlu görülen Hallac-ı Mansur, bu sırada Bağdat’ta tutuklu bulunuyordu. Muktedir, vezir Hamid b.Abbas’ın zoruyla Hallac’ın öldürülmesini onayladı. 927’de Bizanslılar Malatya bölgesini yakıp yıktılar, kimi kentleri ellerine geçirdiler. Halkın halifeye karşı inancı azaldı. 929’da Bağdat’ta ayaklanma çıktı. Munis el-Muzaffer, Nazük ve İbn Hemdan’ m yardımlarıyla Muktedir’in kardeşi Muhammed’i; el-Kahir unvanıyla halifeliğe getirdi. Muktedir’i de kendi evinde gözaltına aldı. Ancak askerler, paralarının artırılması yolundaki istekleri yerine getirilmeyince iki gün sonra ayaklandılar; el-Kahir kaçtı, yerine asker tarafından Muktedir yeniden halife seçildi. Bir süre sonra Munis’in kendisini tahttan indireceği kuşkusuna kapıldı. Aralarında çıkan savaşta Muktedir öldürüldü, yerine el-Kahir geçti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi