Mukavkıs Kimdir, Hayatı

38

Mukavkıs. Asıl adı Cüreyc b. Mina (Gregorie b. Menes)’ dır. Mısır ve İskenderiye hükümdarı. 

Mukavkıs kelimesinin menşei henüz kesin olarak tesbit edilememiştir. Hz. Peygamber H.6. yılda (M. 628) Mukavkıs’a bir mektup göndererek onu İslâm’a davet etmiştir. Mektubu ashab-ı kiramdan Hatib b. Ebî Belta götürmüştür. Mukavkıs elçiyi nezaketle karşılamış ve Hz.peygamber’e iki cariye ile birlikte bazı hediyeler de göndermiştir. Bu cariyelerden biri Peygamberimizin oğlu İbrahim’in annesi olan Mariye’dir.

Hz. Peygamber’in Mukavkıs’a gönderdiği mektubun aslı bulunmuştur. Hz. Peygamber’in mektubunun metni mealen şöyledir:

Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Allah’ın kulu ve rasûlü Muhammed’den, Kibirlerin büyük reisi el-Mukavkıs’a:
Hidayete ittiba edene selâm olsun! Ben seni İslâmiyet’e çağırıyorum. İslâmiyet’i kabul et ki, selâmete eresin. Allah sana çifte sevab verecektir. Eğer yüz çevirirsen bütün kıbtîlerin günâhını sen üzerine almış olacaksın. Ey ehl-i kitab, sizin ve bizim için aynı olan bir kelimeye geliniz ki, o Aliah’dan başkasına ibadet etmemek, her ne olursa olsun hiçbirşeyi ona ortak koşmamak ve aramızdan bazılarımız Aliah’dan başka bazı insanları Rab ittihaz etmemeleridir. Şayet onlar bundan yüz çevirirse siz dersiniz ki, bizim Allah’a teslim olan müslümanlar olduğumuza şahid olunuz.