Mukaddes Nedir Ne Demektir Anlamı İslamda Mukaddes

0
48

Mukaddes (Ar. s.)

Arabça Kuds kökünden gelen bu kelime “takdis edilmiş”, “kutsanmış”, “mübarek ve kutsal şey” manâsına kullanılmaktadır.

Kitab-ı Mukaddes, terim olarak İncil’i ifade eder, Beyt-i Mukaddes veya Beyt-i Makdis, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı anlatmak için kullanılır.

Mukaddes Emânetler (Emânât-ı Mukaddese), Bugün Topkapı Sarayında bulunan ve halifeliğin Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’dan devralınmasıyla intikal etmiş bulunan ve Hz. Peygambere nisbet edilen bazı eşyaları ifade eder.

İsiâm inancında “Mukaddes” mefhumu, tevhid inancıyla bağdaşacak tarzda yumuşatılmış, ve sadece sevilen ve saygı duyulan şeyler olarak ele alınmıştır. Diğer dinlerdeki gibi bir şirke varan kudsiyyet mefhumu Allah’tan başka hiçbir varlık için kabul edilmemektedir.