Muizzüddevle Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

30

MUİZZÜ’D-DEVLE (915-967)

Arap devlet adamı. Büveyhoğulları’nın Irak kolunun kurucusudur.

Doğum yeri bilinmiyor. Irak’ta öldü. Asıl adı Ebu’l-Hüseyin Ahmed’dir. Ebu Şuca Büveyhi’nin oğludur. 932’ye doğru, kardeşleriyle birlikte Deylemî komutanlarından Merdavic b.Ziyar’ın hizmetine girdi. Ancak bir süre sonra ayaklanarak 933’te Arracan ve Navbendecan’ı, 934’te tüm Şiraz Eyaleti’ni kardeşleriyle birlikte ele geçirdi. Merdavic 935’te öldürülünce 936’da Kirman’ı da aldı. el-Müstekfî’yi (944-946) Abbasi halifesi yapan Türk komutan Tozun’un ölmesi üzerine Irak’ı tehdit etmeye başladı. Aralık 945’te Bağdat’a girdi. Halife onu emirü’l-Umera yaparak Muizzü’d-Devle sanını verdi. Ocak 946’da anlaşmazlığa düştüğü el-Müstekfî’yi indirerek, yerine el-Mutî’yi (946-974) halife yaptı. Böylece Sünni Abbasi Halifeliği, Şii Büveyhoğullan’nın denetimine geçti. Halifenin yönetsel hiçbir yetkisi kalmadı. Paralar üzerinde Muizü’d-Devle’nin de adı emir ya da melik olarak basıldı. Hutbelerde adı halifenin adının ardından anıldı. Emirü’l Ümera sanıyla Bağdat’ta bulunurken, Irak, Hûzistan, Ahvaz ve Kirman’ı da yönetti. Güzel sanatlara ve bilime önem veren, bilim adamı ve sanatçıları koruyup, destekleyen Muizzü’d-Devle, Kerbelâ’da sonradan gelenekleşen Muharrem gösterilerini başlatan ilk hükümdardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi