Nedir ?

Muid Nedir Ne Demektir Anlamı Görevi

Muid  (Ar. i.)

Kelime olarak bir şeyi tekrar eden kimse demektir. İlmiye ıstılâhında ise müderris yardımcısı, müderrisin verdiği dersleri tekrarlayan kimse demektir. Tarihte mu’îdlik ilk defa Sultan Alp Arslan ve Melik Şâh’ın meşhur veziri Nizâmü’l-Mülk’ün Bağdat’ta ve daha sonra da diğer Selçuklu şehirlerinde kurduğu nizâmiye medreselerinde ortaya çıkmıştır. Bu müessese diğer İslâm milletlerinde ve Osmanlılarda uzun zaman bu isimle anılarak yaşamıştır.

İlgili Makaleler