Mühür Nedir Ne Demektir Anlamı

0
42

Mühür

Mühr, imzâ. Üzerinde isim veya işâret kazılı olup, mektup, senet vs diğer kağıtlara basılan âletin adı.

Taş, maden ve pirinç gibi maddelerden yapılan mührün Hz. Yusuf dan beri kullanıldığı bilinmektedir. İslâm Tarihi’nde de ilk mühür, Hz. Muhammed tarafından Hudeybiye anlaşmasının ardından kazdırılmış ve ilk olarak civâr hükümdarlara yazılan İslâm’a davet mektuplarında kullanılmıştır.

Şahıs için yaptırılan mühürlere “Mühr-i zâtî”, resmî dâireler için kazdırılan mühürlere de “Mühr-i resmî” denirdi.