Muhlis Nedir Ne Demektir Anlamı, İslam’da Muhlis Olmak

0
29

Muhlis (Ar. s.)

İhlâslı, samimî, riyasız, özü doğru, Allah’a, O’nu görüyormuşçasına tam bir samimiyet ve takva (bk. Takvâ) ile ibâdet eden kimse.

İslâm âlimlerine göre ibâdetlerin kabule şâyan olması için, biri zâhirî, diğeri de bâtını olmak üzere iki temel şart vardır. Zahirî şart, ibâdetin erkânının tam olması, yani Hz. Muhammed’in icrasına uygun şekilde yerine getirilmesi, bâtınî şart ise ibadet edenin, kalben ihlâslı olması, yani herhangi bir dünyevi menfaat ve maddî-mânevî karşılık beklemeksizin ibâdetini sadece Allah için yerine getirmesi, gösteriş ve riyâdan arınmış olmasıdır.