Muhib Nedir Ne Demektir Anlamı Tasavvufta Muhib

Muhib (Ar.s.)

Dostlukla ve yürekten bağlı olan, seven, taraftar ve sempatizan demektir.

Tasavvufta herhangi bir tarikata ilgi duyan onun bütün görüş ve düşüncelerini benimseyen kimse demektir. Tarikatlara öze! merâsimlerle intisabı olmadığı halde, girme dileğinde bulunan, tarikatın bütün ilkelerine bağlı kalan ve onları benimseyen kimselere “muhib” denir. Muhib olmayan derviş olamaz.