Muhammed Teymur Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

Muhammed Teymur. Arap edebiyatında modern (1892-1921) kısa hikâye türünün öncülerinden Mısırlı edip ve yazar.

13 Temmuz 1892’de Kahire’de Türk asıllı aristokrat bir aile içinde dünyaya gel­di. Babası entelektüel kişiliği, sahip oldu­ğu büyük kütüphane ve yazma koleksiyo­nu ile ünlü Ahmed Teymur Paşa, halası meşhur kadın şair Âişe İsmet Teymur’-dur. İlk ve orta öğrenimini Kahîre’de ta­mamladı. Lise yıllarında el-Mü’eyyed dergisinde makaleler yayımladı, tiyatroy­la ilgilendi. 1910’da tıp tahsili yapmak amacıyla gittiği Berlin’de üç ay kaldıktan sonra hukuk öğrenimi için Paris’e geçti. Fransa’da kaldığı üç yıl boyunca hukuk tahsilinin yanı sıra Fransız edebiyatını ya­kından tanıma fırsatını da elde etti. Rea­list edebiyattan ve özellikle Guy de Maupassant’dan etkilendi. Avrupa’da geçir­diği yıllar onun düşünce yapısı ve iç dün­yasının olgunlaşmasına büyük katkıda bulundu. 1914’te tatilini geçirmek üzere Mısır’da bulunduğu sırada I. Dünya Sa-vaşfnın patlak vermesi yüzünden Paris’e dönemedi. Bir süre devam ettiği Yüksek Ziraat Okulu’ndan da ayrılarak kendini edebî çalışmalara verdi. Kısa hikâyelerini ve şiirlerini es-Sü/ür gazetesinde yayım­ladı, ayrıca piyesler yazdı. Ferdin kendisini kuşatan çevrenin bir eseri olduğu, dolayı­sıyla iyilik ve kötülüğün fertte değil top­lumda bulunduğu düşüncesini esas alan Fransız realist yazarlarına uyarak tiyatro yoluyla sosyal meselelere çare bulmayı denedi. Hidiv II. Abbas’in yerine geçen Hüseyin Kâmil zamanında sarayda mabe­yinci olarak görevlendirildiği süre içinde tiyatro faaliyetlerine ara vererek hikâye yazma üzerinde yoğunlaştı. 1917’de Hü­seyin Kâmil’in yerine I. Fuâd’ın gelmesiyle bu görevden ayrılıp hikâye ve piyes yaz­mayı sürdürdü. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 21 Şubat 1921’de Kahi­re’de vefat etti.