Muhammed Mehdi Kimdir, Hayatı, Kaybolması

Muhammed el-Mehdî b. El-Hasan (İmam-ı Muntazar). Hz. Ali bin Ebu Talib’in sülalesinden on birinci imam Hasan el-Askeri’nin oğludur. Hicrî 15 Şaban 255 (9 Temmuz 869) Cuma günü dünyaya gelmiştir. 260 yılı civarında dört yaşlarında iken, Bağdad yakınlarındaki Sâmerrâ şehrinde bulunan evlerinin bodrumuna annesi ile birlikte inmiş ve orada kaybolmuştur. On ikinci imam kabul edilen Muhammed Mehdi’nin kayboluşundan sonra öldüğüne şîî müslümanlarca inanılmadığından, zâhir imamlık bu on ikinci imamda son bulmuştur (bk. Mehdî).

Şiilere göre Muhammed, babasının ölümünden sonra (H. 260) evlerindeki serdaba girerek gizlenmiş ve Şia topluluğunu dört daisi aracılığıyla idare etmiştir. Bu durum 328 (940) yılına kadar sürmüştür. Bu dönem, gaybubet-i suğra (küçük gizlilik) olarak adlandırılır. 328 yılında gaybubet-i kübraya (büyük gizlilik) girdiği kabul edilen Muhammed el-Mehdînin halen yaşadığına ve ahir zamanda yeryüzüne döneceğine inanılmaktadır.