Muhammed bin Taki Kimdir, Hayatı, Dokuzuncu İmam

Muhammed b. Ali  et-Taki  el-Cevad

On iki imamın dokuzuncusudur. Medine’de 811 yılında doğmuş ve 835 yılında Bağdad’da vefat etmiştir. Halife Me’mun’un damadı olduğu Ca’fer-i Sâni lakabıyla da tanınan Muhammed Cevad, et-Takiy (Allah’tan korkan) olarak bilinmektedir. Çocuğu olmadığı için Mu’tasım’ın isteği üzerine karısı Ümmü’l-Fazl tarafından zehirlenerek öldürüldüğü söylenmektedir. Bağdad’da Kâzımeyn denilen yerdeki mescidinde bulunan türbede medfundur.