Muhalefetün lil Havadis Nedir Ne Demektir Anlamı

59

Muhalefetün lil Havadis

Allah’ın sıfatlarından biridir. Hâdiselere ve sonradan olma şeylere asla benzememek demektir.  Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda şöyle buyurulmuştur: “Onun benzeri hiçbirşey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şûrâ sûresi/11. ayet). Allah, yarattıklarından hiç birine benzemez. O’nu, yarattıklarından birine benzetmek de, hayalinde tasavvur etmek de yanlıştır. Bu fikri anlatabilmek için muhtelif rivayetlerde  “Aklına her ne ki gelirse Allah onun gayrıdır” buyurulmuştur.

İslâm inancına göre Allah ne zatı ve ne de sıfatları itibariyle yaratılmışlara benzemez