Muhakkak Yazı Nedir Ne Demektir Anlamı

0
52

Muhakkak. Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun olan türüne verilen isim.

Aklâm-ı Sitte (ses kalem) diye bilinen altı nevi yazıdan biridir. Kufi yazıdan doğan muhakkak hattının bir buçuk bölüğü düz, gerisi yuvarlaktır. Ebul Hasen Ali (1242-1258) İbni Bevvab bu yazının mucidi olarak bilinir.

Zamanla bu yazının kullanma sahası daralmış yalnız Hilye-i Saadet ve Murakkaa başlarında besmele yazmakta kullanılmıştır.