Muhadram Nedir Ne Demektir Anlamı

Muhadram (Ar. i.)

Arab şâirlerinden Câhiliyye Devri’nde yaşamakla birlikte İslâmî devreye de yetişmiş olanlarına bu ad verilir. Asr-ı saâdette henüz çocukluk çağında olan sahâbîiere de bu adın verildiği görülmüştür. Çoğulu Muhadramîn gelir.