Müfettihul-Ebvab Nedir Ne Demektir Anlamı Kur’an’da Müfettihu’l-Ebvâb

0
56

Müfettihu’l-Ebvâb

“Kapıları açan” manâsına gelen bu tabir, Cenab-ı Hak için kullanılmaktadır. Aynı kökten gelen, mübalağalı ism-i fail sıygasındaki “Fettâh” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen Esmâ-i Hüsnâ (Allah’ın en güzel isimieri)dandır: “De ki Rabbimiz (kıyamet günü) hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızı “feth”edecek (aramızda hak ile hükmedecektir. O, Fettâh (açıcı, fethedici, en âdil hüküm veren), (her şeyi) hakkıyla bilendir.” (Sebe sûresi/26. ayet).

Müfettihu’l-ebvâb, tâbiri Cenâb-ı Hak için, rızık kapılarını açan, Cennet kapılarını açan, hayırlı kapıları açan gibi manâlarda övgü ifade etmektedir. “Yâ müfettiha’l-ebvâb iftah lenâ hayra’l-bâb” (Ey kapıları açan, bize en hayırlı kapıyı aç) ibaresiyle yapılan dua meşhurdur.