Müfesser Nedir Ne Demektir Anlamı

0
40

Müfesser (Ar. s.)

Kelime olarak açıklanmış, beyan edilmiş, kapalılığı giderilmiş teisîr edilmiş, yorumlanmış gibi anlamlarda kullanılır. İstılahta ise “Yoruma ihtimal bırakmayacak derecede teker teker manâsına bizzat delâlet eden (Zâhiru’d-delâle) ibareye “müfesser denilir. Başka bir deyişle “Tahsise, kayıtlanmaya (takyide) ve başkaca bir. manâya delâlete salih olmayan lafza” derler. Gerek Kur’ân’ın kendisi ve gerekse Hz. Peygamber’in sünneti ile kapalılığı giderilen Kur’ândaki mücmeller, bu açıklamadan sonra “Müfesser” adını alır. Manâsı nass’ın manâsından daha açıktır.