MÜEZZİNZADE ALİ PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Türk denizcisi (ö.İnebahtı 1571); Enderun’da yetişen Müezzinzade Ali Paşa, mirialemlik, yeniçeri ağalığı yaptıktan sonra kaptanı deryalığa atandı (1567). Avus­turyalI Don Juan komutasındaki Haçlı donanmasıyla İnebahtı’da (Lepanto) karşılaşıp (7 Kasım 1571), donanmasındaki usta denizcilerin savaşa girilmemesi konu­sundaki uyarılarına aldırmayınca yenildi ve şehit düştü. KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL