Ana Sayfa Nedir ? Müezzin Mahfili Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Müezzin Mahfili Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0

Müezzin mahfeli: Müezzinlerin, son cemaat yerlerinde, namaz kılanlara, imâmın tekbirlerini tekrar ederek, cemaate uymalarını sağlamak için, câminin arka kısmında bulunan yerin adıdır.

Müezzin mahfilleri küçük camilerde cami zeminin 25-50 cm yükseklikte bir platform üzerine yapılır. Selatin denilen büyük câmilerde yapılan mahfeller ise binânın en elverişli yerine ve yaklaşık olarak 2.5 mt. yüksekliklerde yer alırlar. Büyük câmilerde, son cemaat yerindeki ve hattâ dış (şadırvan) avlusundaki cemâate de imâmın tekbirlerini duyurmak üzere cümle (giriş) kapısının yanlarında veya “sermahfil”de yapılmış olan cumba şeklindeki çıkıntılara da “mükebbire” veya mükbire” yâhut “mi’zene” adı verilir. Süleymaniye, Edirne Selimiye Sultanahmed câmilerinde, mihrâba yakın bir kısma sütunlar üzerine oturtulmuştur. Bâzı câmilerde, cümle kapısı önündedir.