Müddessir Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Müddessir Sûresi

Örtülen, bürünen anlamına gelen “Müddessir”, Kur’ân-ı Kerîm’de 74. sûrenin adıdır. Mekke’de inmiş olup 56 âyettir.

Hz. Peygamber, Cebrâli’i ilk defa gördüğü zaman bu durum karşısında sarsılarak eşi Hz. Hatice’nin yanına gelmiş ve “Üzerimi ört!” buyurmuştu. İşte o sırada “Ey örtünüp bürünen…” hitabı ile başlayan bu sûrenin ilk 7 âyeti nâzil oldu ve bu hitaptan dolayı sûre “Müddessir” adını aldı.

Bu sûrede Peygamber’e, inkar ve nifak yolunda olan insanları uyarması, Allah ı tekbir etmesi, maddî ve manevî kirlerden arınması, yaptığı iyiliklerle gururlanıp başa kakmaması ve sabırlı olması emredilmiş; bazı insanların, Allah’ın pek çok nimetleri karşısındaki nankörlükleri ve aç gözlülükleri, Kur’ân’ı inkar etmeleri ve bu yüzden uğrayacakları cezâlar anlatılmış; iyilerle kötülerin mukâyesesi yapılmış; kötülerin âhiretteki itirafları ve acıklı akıbetleri bildirilmiştir.