Müceddidiyye Nedir Ne Demektir Anlamı

0
36

Müceddidiyye

Nakş-bendiyye tarikatının kollarından birinin adı olup, Müceddid-i Elf-i Sâni diye meşhur İmam-ı Rabbânî Ahmed el-Fârukî es-Sirhindî’ye nisbetle kurulan şubenin ismidir.