Mübareze Nedir Ne Demektir Anlamı, Anlamları

69

Mübâreze (Ar. i.)

Bürûz kökünden gelen kelime kavga, savaş, uğraşma-didişme manâlarına gelmekle beraber, ıstılahta ağız veya söz kavgası, şiirde ise atışma demektir. Mübârezet şekli de vardır.

Meydân-ı mübâreze
: Karşılıklı çekişme, savaş meydanı.