Muaviye Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

32

MUAVİYE I (605-680)

Arap, halife. Emevi Devleti’nin kurucusu ve ilk halifesidir.

Mekke’de doğdu, Nisan 680’de Şam’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden ve Mekke zenginlerinden Ebu Süfyan’ ın oğludur. Annesi Hind, Müslümanlar’a karşı mücadelesiyle tanınmıştı. Muaviye, Mekke’nin soylu ve zengin aileleri ortamında yetişti. Arap geleneklerine göre edebiyat, hitabet, şiir ve güzel yazı öğrendi. İyi bir silahşor olarak ün yaptı. 629’da Mekke’nin alınışı ile sonuçlanan savaşta Müslümanlar’a karşı vuruştu. Mekke’nin düşüşünden sonra ailesiyle birlikte Müslüman oldu. Bilgisi ve yeteneğiyle Hz. Muhammed’in özel kâtipleri araşma katıldı. İslam yönetiminin kurumlaşmasında özveriyle çalışmaya başladı.

634’te Suriye’nin alınmasında bulundu. Halife Ömer’in halifeliği döneminde (634-644) Anadolu içlerine yapılan akınlara katıldı ve Kayseri’ye kadar ilerleyen cihat birliklerine komuta etti. 640’ta Suriye
valisi oldu. Osman’ın halifeliği (644-656) Muaviye için yeni olanaklar hazırladı. Suriye’de yarı bağımsız bir yönetim kurdu. Çevresinde, siyasal ve askeri konularda deneyimli bir kadro uluşturdu. Bunların başında Müslümanlık’m önde gelen kahramanlarından Mısır Valisi Amr ibnü’l-Âs vardı. 649’da Suriye kıyılarından küçük bir filoyla denize açılarak Kıbrıs’ı almayı başardı. Aynı filoyla 655’te de Bizans’a karşı bir akın düzenletti. Bizans donanmasını Ege’de yenen bu filo zengin ganimetlerle dönerken Muaviye de Orta Anadolu’da akmlarını sürdürüyordu. Aynı yıl Rodos’u fethettirdi. Ancak ertesi yıl, yakın desteğini gördüğü Halife Osman’ın öldürülmesini engelleyemedi. Halife Ali’ye karşı açıktan bir mücadeleye hemen girmedi. 660’ta olup bittiye getirip kendi halifeliğini duyurdu. Bunu, 661’de İbn Mülcem’in Ali’yi öldürmesi izleyince Muaviye’nin yirmi yıllık siyaseti sonucunu verdi. Kudüs’de düzenlenen bir törenle resmen halife oldu. Irak’a bir sefer yaparak Ali’nin oğlu Hasan’ı halifelik davasından caydırttı. İstahr (İran’da) valisi üvey kardeşi Ziyad b.Ebihi’yi ve Küfe (Irak’da) Valisi Mugîre b.Şûbe’yi de kendi safına çekmeyi başardı.