Edebi Şahsiyetler

Muammer Sun Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SUN, Muammer (1932)

Türk, besteci. Çocuk müzik eğitimi konusuna ağırlık veren çalışmalarıyla tanınmıştır.

Ankara’da doğdu. 1947’de bando subayı olmak için Askeri Mızıka Okulu’na girdi. O yıllarda ilk çocuk şarkısını yazdı. 1953’te okulu yarıda bırakıp Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne geçti. A.Saygun, Muzaffer Sarısözen ve Ruşen Ferit Kam’ın öğrencisi oldu. Kemal İlerici’den (1911) özel olarak Türk müziği makamlar sistemi ve armoni konularında ders aldı. 1960’ta konservatuvarı bitirdi ve aynı kuruluşta koro ve solfej öğretmeni oldu. 1967-1970 arasında MEB Kültür Müşteşarlığı’nda danışmanlık yaptı. 1968’de Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki (bugün Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi) arkadaşlarıyla birlikte her ilde çocuk ve gençlik koroları kurulmasına ilişkin ilkokul müfredat yönetmeliğini hazırladı. 1969-1972 arasında TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1970’te Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, 1973’te İzmir Devlet Konservatuvarı’nda ve 1980’de İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliklerinde bulundu. 1981’de emekli oldu. Halen (1985) İzmir’de Sun Sanatevi’ni yönetmektedir.

Muammer Sun kendini, Cumhuriyet döneminde çoksesli bir ulusal müzik bireşimi arayan ve Türk Beşleri olarak anılan birinci kuşak bestecilerle İ.Us-manbaş, B.Arel gibi Batı’da gelişen son teknik ve anlayışa göre besteler yapan ikinci kuşak bestecilerin ardından, yeni bir kuşağın içinde görür. Yurt dışında dinleyici bulmaktan çok Türkiye’de anlaşılmaya ve bir müzik kültürü oluşturmaya önem vermiştir. Bu nedenle çalışmalarını eğitim müziği alanında yoğunlaştırmıştır. Yapıtları klasik Türk müziği ve halk müziğinden kaynaklanmaktadır.

Halk havalarının, müzik eğitimine temel alınması gerekliliğine inanmış, nota ve sözler içeren çocuk kitapları yayımlamış, kuşaklar arası ortak bir şarkı dili oluşturmaya yönelik derlemeler yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Kitap: Türkiye’nin Kültür ve Müzik Sorunları, 1969; Şarkı Demeti, Solfej, Kır Çiçekleri, 1976; Elli Yılın En Güzel Okul Şarkıları (I.Sun ile), 1981; Temel Müzik Eğitimi, 1982; Çoksesli Türküler, Türk Kalarak Çağdaşlaşmak. Beste: Piyano İçin Yurt Renkleri, 1963; Atlı Karınca, Orkestra süiti; Keman ve Piyano İçin Üç Parça, 1955; Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Demet, 1955-1961; Tenor, Solo ve Koro İçin İki Türkü, 1959; Sultan Gelin, soprano ve orkestra için süit, 1964; Elektra, üfleme ve vurma çalgılar için sahne müziği, 1964; Saygın Sevi, bale süiti, 1979.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi