Muahid Nedir Ne Demektir Anlamı

0
40

Muâhid (Ar. s.)

Bir antlaşmayı imza eden kimse veya taraflardan her birine Muâhid adı verilir.

Osmanlı imparatorluğu döneminde, devlete haraç vererek kendisinin korunmasını sağlayan gayr-ı müslim kimselere de bu ad verilirdi.