Muabbir Nedir Ne Demektir Anlamı, Kur’ân’da Muabbir

0
35

Muabbir (Ar. s.)

Muabbir, rüya tâbir eden adam, rüyalardan manâ çıkaran kimse demektir.

Kur’ân-ı Kerîm dilinde buna “te’vîlü’l-ehâdis” denilmiştir. Hz.Yusuf, Mısır’da zindana atılınca önce zindandaki iki arkadaşının rüyalarını tâbir etmiş, daha sonra Mısır Melikinin gördüğü bir rüyayı tâbir etmek üzere zindandan çıkarılıp saraya getirilmiştir. Rüyayı tabirinden sonra Melik onu kendisine vezir tayin etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, kendisine “te’vîlü’l-ehâdis” öğretilen biri olarak över onu (Yûsuf sûresi/33-65. ayetler).