Moritz Schlick (Filozoflar Biyografileri)

Moritz Schlick

filozof-4/schlick1″ 217″ 307″ Moritz Schlick. (14 Nisan 1882 – 22 Haziran 1936) yılları arasında yaşamış Alman Filozof.  Viyana Çevresi’nin kurucusu Yeni Olgunculuk ve Yeni Gerçekçilik öğretilerinin öncülerindendir.

Zamanının önde gelen mantıkçı pozitivistlerinden biri olarak Schlick, hem Yeni-Kantçı eğilimleri ve hem de Husserl’in felsefesini reddetmiş, felsefede analitik ve mantıksal yöntemlerin önemini vurgulayarak, algıyı eleştirel bir tarzda analiz etme çabası vermiştir. Bilgi konusunda, Kant’a ve Kantçılığa karşı çıkarak, empirist bir bakış açısı benimseyen, matematiğin ve mantığın önermelerinin, sentetik a priori önermeler olmayıp, tanım gereği doğru olan, analitik, yani içerik yönünden boş olan önermeler olduğunu öne süren Moritz Schlick, Poincare’de söz konusu olan uzlaşımcılığa da şiddetle karşı çıkıp, bilimsel kuramların, doğrulukları tekabüliyete bağlı olan kavramlardan meydana gelen a posteriori bir sistem olduğunu iddia etmiştir.

Şu halde, önermeleri mantıksal bakımdan zorunlu olan analitik önermeler ve gerçek bir içeriği olan empirik ya da sentetik a posteriori önermeler olarak ikiye ayıran Schlick, mutlak kesin bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğunu öne sürmüş; yapılabilecek en iyi şeyin, bilimin gerçekliği betimlerken oluşturduğu önerme sistemlerine yönelmek olduğunu belirtmiştir.

Başlıca Yapıtları

# Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre. München: Becksche Verlagsbuchhandlung 1908
# Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie, Jg. 34, 1910, S. 386-477
# Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Berlin: Verlag von Julius Springer 1917 (4. Auflage 1922)
# Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin: Verlag von Julius Springer 1918 (

2. Auflage 1925)
# Vom Sinn des Lebens, in: Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache, Jg. 1, 1927, S. 331-354
# Fragen der Ethik. Wien: Verlag von Julius Springer 1930
# Gibt es ein Materiales Apriori?, 1930
# Die Wende der Philosophie, 1930
# Unanswerable Questions, 1935
# Meaning and Verification, 1936