morfoloji

23

Canlıların dış yapısını ,yapısal ve biçimsel özellikleri üzerine çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.