Monimos Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MONİMOS (İÖ. 4. yy)

Yunan, filozof. Gerçeği araştırmanın ün kazanmaktan daha üstün olduğunu söylemiştir.

Syraküza’da doğmuş, bir söylentiye göre Atina’ da ölmüştür. Yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Kynikler’den Diogenes ile Krates’in öğrencisidir. Önce Korinth’te bir bankerin yanında çalışmış, onu soymuş, sonra kendini felsefeye vermiştir.

Monimos, başlangıçta, Kynik öğretisini benimsemiş, alçakgönüllü, gösterişten uzak, azla yetinmeyi ilke edinen bir yaşama biçiminin gereğini savunmuş, görüşlerinin toplandığı Propteptikos (“Uyarılar Kitabı”) adlı yapıtı yazmıştır. Bu yapıttan aktarılan alıntılara göre felsefenin görevi gerçeği aramaktır. Çünkü gerçek her türlü ünden, görev aşamasından, sandan üstündür. Monimos, daha sonra, Kuşkuculuk’ a bağlanmış, nesneler için tanım, niteleme ve açıklamanın olanaksızlığını ileri sürmüştür. Ona göre kesin bilgi yoktur, her görünüş bir dumandır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi