Mondros Mütarekesi’hin Samsun’da Uygulanması ve Bundan Kaynaklanan Bazı Sorunlar (1918-1919)

0
33

Önder
Duman –
Mondros Mütarekesi’nin Samsun’da Uygulanması ve Bundan
Kaynaklanan Bazı Sorunlar (1918-1919)

…mütareke metninin Osmanlı kamuoyu ve devlet
kademesinde iki farklı biçimde algılanması oldukça dikkat çekicidir (s. 143).

Mondros’tan
Sonra

Rumeli muhacirlerinden Bayram’ın katli (Nisan
ayında Kavak’ta)

Yanioğlu çetesi tarafından 12 sığırın gaspı
(Nisan’da Kavak’ta)

Rum eşkıyasıyla çatışan Osmanlı askeri birliğinden
bir binbaşı, bir yüzbaşı ve 25 neferin öldürülmesi (Nisan’da Vezirköprü’de)

Bir Rum çetelesinin Yörmükler?) köyünü
basması (Nisan – Samsun)

On kişilik Rum çetesinin bir Türk köyünü basması
(Nisan – Bafra)

Küpecik Köyünün Rum eşkıyası tarafından
basılması (Nisan – Ladik)

Samsun Bafra yolunda bir arabanın soyulması
(Nisan – Bafra)

Alaçam’dan Bafra’ya gelen bir Türk’ün katli
(Nisan – Bafra)

Dereler’de Mustafa adlı bir kişinin katli
(Nisan – Samsun)

Çarşamba Samsun yolunda bir erkek iki kadının
dağa kaldırılması (Nisan)

20 sığırın gaspı (Nisan – Samsun)

30’u aşkın bir Rum çetesinin iki kadını öldürmesi
ve 55 hayvanı gaspı (Nisan – Ladik)

7 ve 10 kişilik iki Rum çetesinin iki Türk köyünü
basması (Nisan – Bafra)

Çiftlik Karakoluna baskın (Nisan – Samsun)

10 kişilik Rum çetesinin bir evi basarak ev
sahibi ve karısını öldürmesi (Nisan – Bafra)

Kirazoğlu Hüseyin ‘in evinin yakılması (Nisan
– Çarşamba)

Çift sürmekle olan İhlal Çavuş ve oğlunun
katli (Nisan – Kavak)

Çoruh Karyeli Sarı Kostantin’in 80 kişilik
bir çeteyle köy basma girişimi (Mayıs – Samsun)

50 kişilik bir çetenin köy basması ve 30 kovunu
gaspı (Mayıs – Bafra)

30 kişilik bir çetenin karakola ateş açması
(Mayıs – Samsun)

Kani Köyünü basan Rum çetesinin 20 çift öküz,
30 inek, 12 camuz, 5 kısrak, 5 koyun ve 15 keçiyi gaspı (Mayıs – Samsun)

50 kişilik bir Rum çetesinin karakolu basması
(Mayıs – Samsun)

50 kadar bir Rum çetesinin karakol basma
girişimi (Mayıs – Samsun)

50 kadar bir Rum çetesinin Gül Köyünü basması
ve köylülerin hayvanlarını gaspı (Mayıs – Samsun)

13 kişilik Rum çetesinin arabacıları soyması
ve öldürmesi (Mayıs – Samsun)

Merzifon Samsun yolunda iki arabanın soyulması
(Haziran – Havza)

Sürek karyeli Ali’nin öldürülmesi ve Çolakoğlu
Mehmed’in yaralanması (Haziran – Samsun)

Samsun Kavak arası arabacıların soyulması ve
öldürülmesi (Haziran – Samsun)

Beş kişilik bir Rum çetesinin Boyalı karyeli
Ahmet’in hayvanlarını gaspı (Haziran – Samsun)

Duman, Önder. (2007), “Mondros Mütarekesi’nin Samsun’da Uygulanması ve Bundan Kaynaklanan Bazı
Sorunlar (1918-1919)
,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 143-158), Samsun

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here