Molla Nedir Ne Demektir Anlamı, Tarihte Molla Kelimesi

Molla (Ar.i. Mevlâ’dan Monla ve Molla).

Alım, üstad, hoca, fakih.

Medeniyet Tarihi. Kadılık payesini alan âlimler için kullanılan bir tâbirdir. önceleri ilmiyye sınıfından olanlara “Efendi” tâbiri kullanılırken sonraları “Molla” ve “Molla Bey” denilmiştir. Ayrıca içtimâî mevkii yüksek olanlar için de kullanılmıştır.

Son zamanlarda medrese talabelerine de “Molla” denilmekteydi.