Molla Nasreddin Dergisi Yazarları, Akımı, İçerik, Hakkında Bilgi

30

Molla Nasreddin, Azerbaycan’da 1906-1931 yılları arasında Türkçe yayınlanan ilk mizah dergisi.

Celil Memmedguluzade ve yardımcısı Ömer Faig Nemanzade’nin öncülüğünde yayım hayatına başlayan Azerbaycan edebiyatı’nın ilk mizah dergisi Molla Nasreddin, Azerbaycan’da yayımlanan ilk mizah dergisidir. ilk sayısı 7 Nisan 1906’da  yayınlanan dergi, Tiflis’te Gayret Matbaasında basılmıştır.

Molla Nasreddin, 19. yüzyılın ilk yıllarındaki karışık siyasi ortam ve değişik sebeplerle bazı dönemler yayınına ara vermek zorunda kalsa da yaklaşık yirmi beş yılda yedi yüz yetmiş altı sayısı yayında kalarak uzun bir süre basın ve edebiyat alanında etkin olmuştur. “Molla Nasreddin çeşitli aralıklarla yirmi beş yıl neşredilmiştir. O ilk önce Tiflis’te (1906–1918), kısa bir süre Tebriz’de sonra ise Bakü’de faaliyet göstermiştir. Uzmanlara göre Tiflis’te üç yüz yetmiş, Tebriz’de sekiz, Bakü’de üç yüz doksan sekiz sayısı çıkmıştır.” *(Hüseyinov 1986: 14).

Derginin Türkçe yayımlanabilmesi Celil Memmedguluzade ve Ömer Faig’in Çarlık Rusya’sı nezdinde yaptıkları
girişimler geri çevrilmişse de, Çarlık Rusya’sından izin alınması ancak idarenin belirlediği bir program dâhilinde çıkarılması şartıyla gerçeklemiş ve Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanan birkaç gazete ve dergiden biri olmuştur.

Molla Nasreddin dergisinin Celil Memmedguluzade ile birlikte kuran Ömer Faig Nemanzade, dergide Ümidvar, Dermend, ve Hayrani müstearlarıyla yazmıştır. Celil Memmedguluzade ile birlikte Tiflis’teki
Gayret Matbaasının alınmasından başlayarak derginin bütün yükünü çeken kişidir.

Muhteva ve Gaye