Ana Sayfa Tarih Molla Hüsrev Kimdir, Hayatı, Eserleri

Molla Hüsrev Kimdir, Hayatı, Eserleri

0

Molla Hüsrev (Mehmed Efendi) Osmanlı İslam bilgini (İst. 1480).

Meşihat makamına gelenlerin üçüncüsü. İyi bir tahsil gördü. Edirne Şah Melik (1444) ve Çelebi medreseleri müderrisi oldu. Sultan II. Murad devrinde Kazaskerlik ve Fâtih Sultan Mehmed’in ikinci cülusunda İstanbul, Galata, Üsküdar Kadılığına nasbolunarak Ayasofya Müderrisliği yaptı. Bursa’ya giderek bir medrese inşâ etti. Burada müderrislik yaptı. Daha sonra İstanbul’a çağırılarak İstanbul Müftülüğüne tayin olundu. İstanbul’da bu vazifede iken vefat etti (1480). Naşı bilâhare Bursa’ya taşınarak yaptırdığı medrese haziresine defnedildi.

Cömert, âlim ve fâzıl bir kişi idi. Birkaç mescid yaptırmış, birçok talebe yetiştirmiştir. Aynı zamanda şâir olan Molla Hüsrev bilhassa Fıkıh sahasında tanınmış bir âlimdir.

Eserleri (başlıca)

Dürer ve bunun şerhi olan Gurer (Bunlar Fıkıhta hayli tanınmış eserler olup, medreselerde uzun süre okutulmuştur),
Şerh-i mutavvel ( Beyzâvî tefsirine hâşiye),
Mirkâtü’l-vusûl (usule dâir),
Mir’âtü’l-usûl (bir önceki eserin şerhi).