Sosyoloji Tarihi

Modern Psikoloji

 

1960’larda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile beyindeki süreçlerin yeni teknolo­jilerle izlenmesi mümkün olmuştur. Bu da davranışsal akımın etkisini azaltmıştır. Bu akımın yerini bilişsel psikoloji almıştır. Bugün, özellikle teknolojik yenilikler sa­yesinde insanın zihinsel süreçlerini bilimsel tarafsızlıkla çalışmak mümkün hale gelmiştir. Sonuç olarak ana akım psikoloji hem davranışları hem de zihinsel süreç­leri araştıran bir bilim dalı haline gelmiştir.

Psikolojinin başlangıcı Avrupa’da olsa da, çalışmaların ilerlemesi ve hızlanması 19• Yüzyıl sonlarında ve 20. Yüzyıl başlarında Amerika’ya göç eden bilimciler sa­yesinde Amerika’da olmuştur. Günümüzde halen psikologların çoğu Amerika’da­dır (Feldman, 2010), ancak psikoloji hızla evrenselleşmektedir.