Modern Felsefe: Dil (şema)

Dil
1 – Frege
1.1 – Viyana Çevresi
1.2 – Wittgenstein
1.2.1 – Carnap, Schlick, Weisman, Kaufmann
1.2.2 – Russel, Whitehead
1.2.2.1 – Godel
1.2.3 – Gündelik Dil Felsefesi

2 – Saussure
2.1 – Dilbilim
2.1.1 – Yapısalcılık
2.1.1.1 – Levi Strauss
2.1.1.2 – Lacan
2.1.1.3 – Faucault
2.1.1.4 – Althusser
2.1.1.4.1 – Semiyoloji
2.1.1.4.2 – Barthes
2.1.1.4.2.1 – Yapıçözümü
2.1.1.4.2.2 – Derrida

3 – Brentano
3.1 – Husserl
3.2 – Fenomenoloji
3.2.1 – Heidegger
3.2.1.1 – Varoluşçuluk
3.2.1.1.1 – Sartre
3.2.1.1.2 – Camus