Home Nedir ? Miyan Nedir Ne Demektir Anlamı, Musikî ve Tasavvufta Miyan

Miyan Nedir Ne Demektir Anlamı, Musikî ve Tasavvufta Miyan

0
299

Miyân (Frs.i.)

Bel, kemer takılan yer. Orta. Ara, aralık.

Musikî: Şarkı ve bestelerin orta kısımları, orta ses.

Tasavvuf: Mutasavvıflar bele kuşanılan kemere ayrı bir önem verirler. Kemer bir tarikat cihazı olup, müride mürşid tarafından tekbîrlerle kuşatılır. Kemer takmak, kuşanmak aynı zamanda erenlere hizmete bel bağlamanın da bir sembolüdür (bk.Fütüvvet ve Şedd).