Mısriyye-i Halvetiyye Nedir Ne Demektir Anlamı Kurucusu

Mısriyye-i Halvetiyye

Halvetiyye Tarikatının Niyâzî Mısri (1105/1693) tarafından kurulan koludur. Tarikatın silsilesi Yiğitbaşı Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi’den itibaren şöyledir:
Ahmed Şemseddin Efendi,
Şeyh Talip,
Ümmi Şeyh Abdülvahhab Efendi,
Şeyh Emir-zâde Ahmed Efendi,
Şeyh Yusuf Sinan Ümmi Efendi.

Mısriyye tacı, Halveti tacının aynı olmakla beraber Niyâzî Mısrî’nin daha önce Kadiriliğe olan nisbetine işaret olmak üzere tepesinde Kadirî gülü vardır. Mısriyye’de zikir meclisleri besmele ile başlar, Allahumme yâ Vedûd kelimeleriyle sona erer. Devran ise Yâ Lâtif, kelimesiyle başlar. Mısriyye Batı Anadolu ve Bursa civarında yaygın bir tarikattı.