Nedir ?

Mısra Nedir Ne Demektir Anlamı, Mısrâ-ı âzâde, Mısrâ-ı berceste,

Mısrâ (Ar. i.)

Şiirlerin bir satırına verilen isim. Aruz vezni ile yazılan şiirlerde mısralar tam bir kalıba göre yazılır. Hece vezni ile yazılanlarda da mısranın hece sayısı diğer mısralara uygun olur.

Nazım birimi olarak kabul edilen mısralar da manâlı bir cümle olmalıdır. Tek başına olarak yazılmış bir mısrâya mısrâ-ı âzâde denir. Bir şiirin içindeki en güzel mısrâa ise mısrâ-ı berceste adı verilir.

Divân Edebiyatı şâirlerinin, müstakil olarak yazdıkları mısralar divanlarının

İlgili Makaleler