Mişel Eflak Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Kuruluşundan kısa bir süre sonra, Irak, Lübnan ve Ürdün’de şubeler açan Baas, 1951’den başlayarak Suriye’yi diktatörlükle yöneten general Çiçekli’ye (Şişaklı) karşı, Eflâk önderliğinde yoğun muhalefete girişti. Çiçekli’nin 1954’te devrilmesinden sonra, Baas Partisi Sosyalistler’le birlikte iktidar oldu. Yeni iktidar, toplumsal içerikli reformlar başlattı, dış politikada SSCB ile yakınlaşma siyaseti izledi. Eflâk’ın Arap birliği siyasetinin bir parçası olarak, hükümetin Mısır’ la yürüttüğü birlik görüşmeleri, 1958’de Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin (BAC) kurulmasıyla sonuçlandı.

BAC’nın kuruluşundan sonra, Suriye’deki tüm siyasi partilerin kapatılarak tek bir partinin kurulması, Nasır’ın Arap dünyasının önderliğini tekeline almaya yönelik davranışları, kısa zamanda iki ülke arasında anlaşmazlıklar doğmasına neden oldu.Eflâk’ m, Baas’m örgütlenme ve eylem özgürlüklerinin korunması yolunda direnişi anlaşmazlıkları büyüttü. Eylül 1961’deki ayrılıkçı ayaklanmanın ardından Suriye’nin BAC’den çekilmesiyle birlik dağıldı. Kasa bir süre sonra, Baas içinde, Eflâk’ın önderliğindeki milliyetçi kanatla, Hurani’nin önderliğindeki Nasır karşıtı sosyalist kanat arasında görüş ayrılıkları doğdu. Baas’ın 1962’deki kongresinin ardından Eflâk ve Hurani birbirlerinden ayrıldılar.

Mart 1963’te general Hafız önderliğindeki darbeyle ayrılık yanlısı yönetim devrildi ve Baas Partisi yeniden iktidar oldu. Baas’m Suriye siyasi yaşamında son derece etkin olduğu bu dönemde, Eflâk’ın Suriye, Irak ve Mısır arasında yeni bir birlik kurma yolundaki çabalan başarısızlıkla sonuçlandı. Iç siyasette bir yandan sanayi, ticaret ve petrol alanlarında millileştirmeler gerçekleştirilirken, diğer yandan özel sermaye ile işbirliği yapılmaya çalışıldı.

Baas Partisi’nin milliyetçi kanadı, partinin askeri ve sol kanatlarının birlikte düzenledikleri darbeyle 1966’da iktidardan uzaklaştırıldı. Darbeden sonra Şam’da düzenlenen ayaklanmanın başarısızlığa uğramasının ardından önce Irak’a sığınan; ardından, uzunca bir süre Brezilya’da kaldıktan sonra ekim 1968’de Lübnan’a yerleşen Eflak, izleyen yıllarda Suriye siyasetinde önemli bir etkinlik göstermediyse de Baas’ın Irak, Suriye ve Lübnan’daki bazı hiziplerine önderlik etmeyi sürdürdü. Şubat 1970’te Baas Partisi’nin Irak’taki ulusal koluna yeniden genel sekreter seçildi. Ama Irak’ın, Ürdün’deki Filistinlilerden yana müdahalede bulunmamasını onaylamadığını vurgulamak için ekim 1970’te Irak’tan ayrıldı. Şam ile ilişkileri düzelmediyse de (1971’de gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı, ama birkaç ay sonra affedildi), Bağdat’ta Baas’ın ideologu olarak kabul edildi. 1974’te yeniden Bağdat’a yerleşti. 1977’de, Baas’ın Ulusal Arap Birliği XI. Kongresi, Eflak’ın parti genel sekreterliğini yeniden onaylandıysa da, bu ünvanı sembolik olarak kaldı. 1978’de, Hafız Esed tarafından barışmak için Şam’a davet edilince memleketine sadece birkaç günlüğüne gitti ama Esed ile hiçbir konuda anlaşamadı ve yine Paris’e döndü.