Tarih

Misak-ı Milli Kararları, Maddeleri Kısaca, Özet Olarak

Misak-ı Millî (Millî and, millî yemin) Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların son Osmanlı Mebusân Meclisi tarafından kabul edildiğini bildiren beyannâme.

1919’daki seçimlerle işbaşına gelen Meclis-i Mebûsân 1920’de İstanbul’da toplandı ve Misak-ı Millî beyannâmesini kabul etti. (28 Ocak 1920). Edime mebusu Şeref Bey’in önergesiyle başkanlığa sunulan metin özetle şu hükümleri ihtiva ediyordu:

  • Birbirlerine tarihî ve içtimaî bağlarla bağlı olan Osmanlı İslâm çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tümü, fiilen ve hükmen hiçbir sebeble ayrılmaz bir bütündür.
  • Halkın oylarıyla anavatana katılmayı kabul eden üç sancak için gerekirse tekrar oylama yapılabilir.
  • Batı Trakya’nın statüsü oradaki halkın serbest iradesi ile tesbit edilecektir,
  • İslâm halifeliğinin ve Osmanlı padişahlığının merkezi olan İstanbul emniyet altında tutulacaktır.
  • Azınlık hakları komşu devletlerdeki İslâm ahalinin de aynı haklardan yararlanma sıfatıyla kabul ve teyid edilecektir.
  • İstiklâl ve bağımsızlığımıza müdahale edilmeyecek, siyasî, adlî ve malî gelişmelerimizi engelleyecek kayıt ve şartlar asla kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Makaleler