Misafir Nedir Ne Demektir, Anlamı İslam’da Misafir Olma Şartları

0
35

“Müsâfir” kelimesinin Türkçe’deki galat-ı meşhuru olup, sefere çıkan, yolculuk eden, konuk, yolcu; yolculuk sırasında birinin evinde konaklayan demektir.

Bir kimsenin şer’an misafir sayılabilmesi ve seferi olması için vasati bir yürüyüş ile en az üç günlük veya 18 saatlik bir seyahat etmek maksadıyla ikâmet ettiği yerden ayrılması gerekir. Buna göre en az takriben 81 km. yolculuğa etmek ve gideceği yerden ikâmet ettiği yerden ayrılan bir kimse, kendi beldesinden çıktığı andan itibaren mukîm olmaktan çıkıp (bk. Mukîm) misafir sayılır ve namaz, oruç gibi bazı şer’î vecîbelere dair yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanır (bk. Yolculuk).