Mirza Gulam Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

Kaadiyan, dinle ilgili düşüncelerine yönetim sorunlarını da katmış, Hindistan’ın mutluluğa ulaşması, gerilikten kurtulması için İngiliz egemenliğinin tanrısal bir buyruk niteliği taşıdığını ileri sürmüştür. Bu görüşe tepki gösterenler, onun İngiliz sömürgecileri adına çalışan bir kimse olduğunu ortaya atmışlardır. Bu yaygın söylentinin, Kaadiyan’m düşüncelerini yaymada, güçlü bir engelle karşılaşmaması için İngiliz yanlısı görünmeyi işine elverişli bulduğundan kaynaklandığını söyleyenler de vardır. Yönetim, Hintliler’in ve Müslümanlar’ın eline geçerse, inançların baskı altına alınacağı, yeni bir dini yayma olanağının ortadan kalkacağı görüşünü savunan Kaadiyan yandaşları da görülmüştür. Kaadiyan’m düşüncelerine göre peygamber Tanrı’nın görevlendirdiği bir kimse olduğundan, son peygamber deyimi yanlıştır. Çünkü, Tanrı yeryüzünde doğruluğu, ahlaklılığı, kardeşliği, barışı egemen kılmak isteğini ne zaman duyarsa bir elçi gönderebilir. Nitekim kendisi de, Tanrı’nın son
elçisidir. İnsanları yetiştirmenin, olgunlaştırmanın tek yolu bilgi ışığıyla aydınlatmaktır. Bu da bir eğitim işidir. Eğitimin ilk kaynağı bilgiye dayanan öğüttür. Mutluluğun yolu bütün insanlar arasında eşitliği sağlamaktır. Bu eşitlik, yalnız düşünce ve yasal kurumlar karşısında değil, yaşama, geçinme olanaklarında da gereklidir.

Kaadiyan’ın düşünceleri kısa sürede çok geniş bir alana yayılmış, Cava, Sumatra, Kenya, Nijerya, Lahur bölgelerinde yeni kurumlar oluşturacak nicelikte yandaşlar bulmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Mevahibüİ-Rahman, 1880, (“Tanrının Verdikleri”); Hamaetii’l-Büşra, (ty), (“Muştu Güvercini”); Sırru’l-Hilâfe, (ty), (“Halifelik Gizemi”); Nu-ru’l-Hakk, (ty), (“Tanrı Işığı”).

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi