Miras Böyle Paylaşılır… (Felsefik Anekdot)

0
32


Miras Böyle Paylaşılır…

Güngörmüş, yaşlı ve tecrübeli bir adamdan, iki kardeş arasında, babalarından kalan bir malı adaletli şekilde paylaştırmasını istemişlerdi. Yaşlı adam şu formülü tavsiye etti:

— Kardeşlerden biri mirasa konu olan malı ve mülkü ikiye ayırsın. Öteki kardeşe de seçme hakkı verilsin.