Felsefe Yazıları

Miras Böyle Paylaşılır… (Felsefik Anekdot)


Miras Böyle Paylaşılır…

Güngörmüş, yaşlı ve tecrübeli bir adamdan, iki kardeş arasında, babalarından kalan bir malı adaletli şekilde paylaştırmasını istemişlerdi. Yaşlı adam şu formülü tavsiye etti:

— Kardeşlerden biri mirasa konu olan malı ve mülkü ikiye ayırsın. Öteki kardeşe de seçme hakkı verilsin.