Mirac Gecesi, Mirac Kandili Nedir Ne Demektir, Anlamı

0
33

Mi’râc Gecesi

Mi’râc hadisesinin vuku’ bulduğu (Receb ayının 26. gecesini 27.ye bağlayan) geceye Mi’râc gecesi veya “Leyle-i Mi-râc” denir.

Hadisenin gece meydana geldiği İsrâ Sûresi’nin
1. âyetinde belirtilmiştir:

“Kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için kulu (Muhammed’i) geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Zat-ı Kibriya’nın şânı yücedir. Herşeyi duyan, herşeyi gören O’dur.

Mi’râc hadisesinin anlatıldığı bu sûreye İsrâ sûresi denmesinin sebebi, “İsrâ” kelimesinin Arabça’da “geceleyin yürüme” manâsında kullanılmasındandır.