Mimari Nedir Ne Demektir Anlamı

Mimarî (Ar. s.)

Bir binayı sanat ve teknik açısından sağlam, kullanışlı ve güzel bir şekilde inşa etme sanatı. Binaların taksimatındaki kullanışlılığı ve haiz olması lâzım gelen sıhhi şartlarda inşaatındaki metaneti öğreten ilme de mimari denir. Mimari birkaç şubeye ayrılır: Askeri mimari, dinî mimari, sivil mimarî, bahçe mimarisi, şehir mimarisi vb.